กำหนดการสวดพระอภิธรรมคุณปิยะรัตน์ วงษาโสม (ข้าราชการบำนาญ)

   

ข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และนักศึกษาจบใหม่ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันข้าราชการพลเรือน

วันนี้ (1 เมย.57) เวลา 9.00 น. นพ.นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย ได้นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ น้องนักศึกษาจบใหม่ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันข้าราชการพลเรือน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมกับสร้างขวัญกำลังใจ เจ้าหน้าที่ด้วยการร้องเพลงภูมิแผ่นดิน และ เพลง จำขึ้นใจ ให้ข้าราชการ ที่หน่วยปฏิบัติหน้าที่ เดินตามรอยเท้าพ่อ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต ในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบตลอดอายุราชการ เพื่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ต่อไป
วันนี้ (1 เมย.57) เวลา 9.00 น. นพ.นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย ได้นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ น้องนักศึกษาจบใหม่ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันข้าราชการพลเรือน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมกับสร้างขวัญกำลังใจ เจ้าหน้าที่ด้วยการร้องเพลงภูมิแผ่นดิน และ เพลง จำขึ้นใจ ให้ข้าราชการ ที่หน่วยปฏิบัติหน้าที่ เดินตามรอยเท้าพ่อ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต ในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบตลอดอายุราชการ เพื่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ต่อไป
วันนี้ (1 เมย.57) เวลา 9.00 น. นพ.นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย ได้นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ น้องนักศึกษาจบใหม่ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันข้าราชการพลเรือน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมกับสร้างขวัญกำลังใจ เจ้าหน้าที่ด้วยการร้องเพลงภูมิแผ่นดิน และ เพลง จำขึ้นใจ ให้ข้าราชการ ที่หน่วยปฏิบัติหน้าที่ เดินตามรอยเท้าพ่อ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต ในหน้าที่การเงานที่รับผิดชอบตลอดอายุราชการ เพื่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ต่อไป
วันนี้ (1 เมย.57) เวลา 9.00 น. นพ.นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย ได้นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ น้องนักศึกษาจบใหม่ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันข้าราชการพลเรือน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมกับสร้างขวัญกำลังใจ เจ้าหน้าที่ด้วยการร้องเพลงภูมิแผ่นดิน และ เพลง จำขึ้นใจ ให้ข้าราชการ ที่หน่วยปฏิบัติหน้าที่ เดินตามรอยเท้าพ่อ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต ในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบตลอดอายุราชการ เพื่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ต่อไป
วันนี้ (1 เมย.57) เวลา 9.00 น. นพ.นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย ได้นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ น้องนักศึกษาจบใหม่ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันข้าราชการพลเรือน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมกับสร้างขวัญกำลังใจ เจ้าหน้าที่ด้วยการร้องเพลงภูมิแผ่นดิน และ เพลง จำขึ้นใจ ให้ข้าราชการ ที่หน่วยปฏิบัติหน้าที่ เดินตามรอยเท้าพ่อ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต ในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบตลอดอายุราชการ เพื่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ต่อไป
   

การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับพื้นที่และพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิฯ ปี 2557

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (๓ ตัวชี้วัด)
วิสัยทัศน์ “องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้า บูรณาการภาคี ชาวปราจีนบุรีมีสุข"
พันธกิจ 1.พัฒนาและจัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน 2.พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน องค์กร/หน่วยงานให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ 3.สร้างเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการดำเนินงานสาธารณสุข 4.พัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนการทำงานให้เอื้อต่อการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีสุขภาวะ 2. องค์กรสาธารณสุขได้รับการรับรองคุณภาพ
   

เตือนภัย...โรคเกี่ยวกับหน้าหนาว

  • image
  • image
Previous Next
   

ข่าว-การประชุม-อบรม-กิจกรรม (สสจ.)

แสดงเต้น บูท สา'สุข ปราจีนบุรี สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่

ข่าว-การประชุม-อบรม-กิจกรรม (สสจ.)

แสดงเต้น บูท สา'สุข ปราจีนบุรี สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่

สาธารณสุขปราจีนบุรี ร่วมเต้น บาสโลบในงานกาชาดจังหวัดปราจีนบุรีปี 2557 ณ สวนสุขภาพ หน้าโรงเรียนปราจีนกัลยานี จ.ปราจีนบุรี {youtube}8kAUrO7FFaI{/youtube}

Read more

นพ.สสจ.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ รพ.สต.ดงขี้เหล็ก ม.2บ้านหัวสุ่ม

ข่าว-การประชุม-อบรม-กิจกรรม (สสจ.)

นพ.สสจ.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ รพ.สต.ดงขี้เหล็ก ม.2บ้านหัวสุ่ม

หมอนพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นพ.สสจ.ปราจีนบุรี ได้ลงพื้นที่ รพ.สต.ดงขี้เหล็ก ม.2บ้านหัวสุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบ ปชช.ป่วยเป็นโรคไข้เลือด 7 คน ป่วยติดต่อกันต่อเนื่องถึง 3 สัปดาห์ กำชับให้ จนท. อสม. ทีมsrrt ร่วมกันวิเคราะห์ หาสาเหตุของการเกิดโรค ให้ชาวบ้านเกิดความตระหนัก ของความทุกข์ ยากลำบากจากโรคที่เป็น และคนที่ผแวย บ้านที่มีเคสป่วย.../

Read more

ปราจีนประชุมเตรียมพร้อมทีม SRRT ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มี…

ข่าวงานของ นพ.สสจ.

ปราจีนประชุมเตรียมพร้อมทีม SRRT ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

วันนี้ 6 มี.ค.56 เวลา 9.00 น. นพ.นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายทีม SRRT และทีมอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน จ.ปราจีนบุรี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

Read more

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับปราจีนบุรี รณรงค์กิจกรรม"เมาไม่ขับ ปีใหม…

ข่าวงานของ นพ.สสจ.

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับปราจีนบุรี รณรงค์กิจกรรม"เมาไม่ขับ ปีใหม่ตาย=0"

วันที่ 28 ธ.ค.55 เวลาประมาณ  18.00 น. เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับปราจีนบุรี รณรงค์กิจกรรม"เมาไม่ขับ  ปีใหม่ตาย=0" โดยบูรณาการร่วมกับ จังหวัดปราจีนบุรี โดย น.ส.จิตรา   พรมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  นายแพทย์นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ,  ปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ,  พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัด , ประชาสัมพันธ์จังหวัด ,  กาชาดจังหวัด ร่วมกันดำเนินกิจกรรม รณรงค์.../

Read more

คณะผู้ว่าฯปราจีนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานรับมือ7 วัน…

ข่าวงานของ นพ.สสจ.

คณะผู้ว่าฯปราจีนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานรับมือ7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันนี้(29 ธ.ค.55) เวลา 13.30 น. นส.จิตรา  พรหมชุติมา  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี , นพ.นพพร  พงศ์ปลื้มปิติชัย   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี , ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ,  ทพ.อนุโรจน์  เล็กเจริญสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ,  นส.สุพรรณี  อินตะนัย หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการประชาชน  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 56 ณ ภายในบริเวณปั๊มน้ำมันศุภผล ริมถนนทางหลวงหมายเลข  33 ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ใช้เดินทางไปภาคอีสาน .../

Read more

ปราจีนบุรีปลูกฝังเด็กรับประทานข้าวกล้องตั้งแต่ปฐมวัย

ข่าวงานของ นพ.สสจ.

ปราจีนบุรีปลูกฝังเด็กรับประทานข้าวกล้องตั้งแต่ปฐมวัย

  วันนี้ ( 20 พ.ย. 55 ) ที่ โรงแรมวังสำราญ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เวลา 10.00 น. นายอรุณ พุ มเพรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “สุขภาพเด็กปฐมวัย จังหวัดปราจีนบุรี ; กินข้าวกล้อง 2555” ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 และเขต 2 และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ.../

Read more
   

รูปกิจกรรมเด็กกตัญญู ต.ไผ่ชะเลือด

   

รับการตรวจราชการและนิเทศก์งานจากท่าน นพ.ธำรงค์ สมบุญตนนท์

นพ.สสจ.และเจ้าหน้าที่สสจ.ปจ.ต้อนรับ ท่านสาธารณสุขนิเทศก์ นพ.ธำรงค์ สมบุญตนนท์ และคณะในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่1 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
นพ.สสจ.และเจ้าหน้าที่สสจ.ปจ.ต้อนรับ ท่านสาธารณสุขนิเทศก์ นพ.ธำรงค์ สมบุญตนนท์ และคณะในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่1 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
นพ.สสจ.และเจ้าหน้าที่สสจ.ปจ.ต้อนรับ ท่านสาธารณสุขนิเทศก์ นพ.ธำรงค์ สมบุญตนนท์ และคณะในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่1 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
นพ.สสจ.และเจ้าหน้าที่สสจ.ปจ.ต้อนรับ ท่านสาธารณสุขนิเทศก์ นพ.ธำรงค์ สมบุญตนนท์ และคณะในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่1 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
นพ.สสจ.และเจ้าหน้าที่สสจ.ปจ.ต้อนรับ ท่านสาธารณสุขนิเทศก์ นพ.ธำรงค์ สมบุญตนนท์ และคณะในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่1 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
นพ.สสจ.และเจ้าหน้าที่สสจ.ปจ.ต้อนรับ ท่านสาธารณสุขนิเทศก์ นพ.ธำรงค์ สมบุญตนนท์ และคณะในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่1 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
นพ.สสจ.และเจ้าหน้าที่สสจ.ปจ.ต้อนรับ ท่านสาธารณสุขนิเทศก์ นพ.ธำรงค์ สมบุญตนนท์ และคณะในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่1 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
   
   

งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ปจ.

กฎระเบียบ-ข้อปฏิบัติ
   

ผู้บริหารระดับสูง  

น.พ.สสจ.ปราจีนบุรี
รองนายแพทย์สาธารณสุข
   

KPI  

   

ระบบสารสนเทศจัดการด้านสาธารณสุข (pho)  

   

ระบบสารสนเทศการจัดการด้านสาธารณสุข  

   

ประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าฯ ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง... Read more
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง... Read more
สอบราคาซื้อชุดมอเตอร์กรอกระดูกสันหลังฯ ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง... Read more
   
© Prachinburi Public Health Office : PHO